วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

กศน. ตำบลหนองไขว่เปิดภาคเรียนแล้วกศน. ตำบลหนองไขว่เปิดภาคเรียนแล้ว
ระดับการศึกษา
-         ประถมศึกษา
         -  พบกลุ่มวันอังคาร
มัธยมศึกษาตอนต้น
         -  พบกลุ่มวันพุธ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
         -  พบกลุ่มวันพฤหัสบดี


  
       อาจารย์ศรัญญา  แย้มยุบล (ครูจิด)
ครู กศน.ตำบลหนองไขว่ 085-5056044

                           


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น