วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

การทำปุ๋ยน้ำหมักและสารไล่แมลง


การทำปุ๋ยน้ำหมักและสารไล่แมลง

            วิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
        1. นำวัตถุดิบมาสับ บด โขลก หรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
        2. เติมกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดงหรือเติมหัวเชื้อจุลินทรี และส่วนผสมอื่นๆลงไป ตามอัตราส่วน
        3. คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน
        4. บรรจุลงในภาชนะ ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 7-15 วัน
        5. ครอบตามกำหนดปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพจะมีกลิ่นหอม
        6. สำหรับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพถั่วเหลือง และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปลาสดหรือหอยเซลรี่ ควรหมักอย่างน้อย    1           เดือน จึงนำไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน
        7. หากมีกลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย แล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 3-7 วัน กลิ่นเหม็น    หรือกลิ่นบูดเน่าจะหายไป
        8. การแยกกากและน้ำชีวภาพ โดยใช้ถุงอาหารสัตว์ ถุงปุ๋ยเคมี หรือมุ้งเขียว รองรับกากและน้ำชีวภาพจะไหล         ลงภาชนะที่เตรียมไว้ และกากที่เหลือนำไปคลุมโคนพืช หรือคลุมแปลงต่อไปได้อีก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น